Minister De Block wil meer biosimilars op de markt

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid wil het gebruik van biosimilars stimuleren. Ze kwam tot een convenant met de medische sector en de farmaindustrie.

In de reumatologie worden biologische medicijnen al een vijftiental jaren met succes gebruikt. De biologicals zorgen ervoor dat patiënten die niet reageren op de traditionele behandelingen nu toch nog geholpen kunnen worden. Voor velen zijn het wondermiddelen. Sinds vorig jaar komen de eerste biosimilars op de markt, omdat de patenten van de originele biologicals vervallen. Maar, in tegenstelling tot generische geneesmiddelen, zijn biosimilars niet identiek aan biologicals. Het gaat om kopieën die therapeutisch evenwaardig zijn, maar, omdat het om een biologisch proces gaat, zijn ze niet hetzelfde.

Biosimilars zijn wel een stuk goedkoper, wat meteen ook de reden is waarom De Block het gebruik ervan wil stimuleren.

Deze evolutie maakt opnieuw duidelijk dat de communicatie tussen arts en patiënt belangrijk is. Wanneer er om een bepaalde reden een switch overwogen wordt, moet de patiënt voldoende informatie ontvangen. De patiënt heeft het recht te weten wat hem wordt toegediend.

Het convenant van De Block wordt op 1 juli 2016 geëvalueerd. Wanneer er geen duidelijke toename is van het gebruik van biosimilars, komen er alsnog wetgevende maatregelen.

Bent u in behandeling met een biological? Spreek hier dan zeker over met uw arts.

Meer info over biologicals en biosimilars vindt u op de website van ReumaNet.

www.reumanet.be

 

 Geef een reactie