Coxibs onder vuur: VVSA reageert

Zoals je hier al kon lezen kondigde de regering Michel onlangs aan dat er voor bijna 900 miljoen euro zal bespaard worden in de gezondheidszorg. Ziekenfondsen, ziekenhuizen, artsen en apothekers reageerden fel en gaven aan dat de patiënt de dupe zal worden van deze bezuinigingsronde.

Als VVSA merkten wij op dat in de besparingsplannen ook sprake was om de terugbetaling van Coxibs te schrappen. Voor de SpA/AS patiënten die geen toestemming krijgen voor het inzetten van biologicals, of die met zware maag- en darmlast kampen bij gebruik van de gewone ontstekingsremmers (NSAID’s) betekent dit een vertienvoudiging van dat deel van hun geneesmiddelenbudget.

Of en hoe en wanneer de plannen rond de terugbetaling van de Coxibs uitgevoerd worden is nog niet duidelijk.

VVSA besloot om alvast actie te ondernemen en een brief te sturen naar minister De Block en het RIZIV. In de brief uiten we onze bezorgdheid over de geplande maatregel en duiden we op het belang van de behandeling met Coxibs bij veel SpA/AS patiënten. We zijn ook benieuwd naar de medische redenen die aan de basis liggen van het schrappen van deze medicatie voor onze pathologie…

Wij houden jullie op de hoogte!Geef een reactie