De Vlaamse Vereniging voor Spondyloartritis vzw (VVSA vzw) is er in de eerste plaats voor alle patiënten die leven met Spondylartropathie en hun omgeving.

Wij doen dit dank zij de inzet van vrijwilligers (voor het grootste deel zelf AS-patiënten of familie) door:

1. mensen met spondyloartritis te verenigen

 • motto “wat je samen doet, doe je beter”
 • door ons te verenigen, laten we horen en zien dat we er zijn.

2. contact met lotgenoten te organiseren en allerhande vormen van beweging te stimuleren

 • een jaarlijkse leden- en familiedag
 • sociale media: facebook, forum, …
 • het uitbouwen van oefen- en zwemgroepen
 • het organiseren van provinciale activiteiten

3. informatie en vorming te geven rond de ziekte spondyloartritis

 • tijdschrift voor de leden (4 keer per jaar)
 • organiseren van informatiebijeenkomsten en studiedagen
 • wetenschappelijke adviesraad met reumatologen, kinesisten, …
 • uitgave van eigen publicaties

4. de belangen van de patiënten te verdedigen

 • medewerking aan wetenschappelijk onderzoek rond spondylitis
 • deelname aan belangrijke overlegtafels: Vlaams Patiëntenforum, Reumanet,
 • opvolgen van federale en Vlaamse regelgeving en signaalfunctie bij pijnpunten (vb. e-pathologie kine, verzekeringen, werken met spondylitis, …)

5. over de v.z.w.

De Vlaamse Vereniging voor Spondyloartritis is een vereniging zonder winstgevend doel. Wie juridische informatie nodig heeft over ons als v.z.w. vindt die via de links hieronder  :

VVSA v.z.w. is erkend als vrijwilligersorganisatie door het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.   logoWVG