Frauduleuze mails FOD volksgezondheid – waarschuwing

Volgende waarschuwing hebben we opgepikt van de website van het ministerie van Volksgezondheid :

Sinds enkele dagen is er een mail in omloop in naam van de FOD Volksgezondheid, met als onderwerp “Schorsing van uw ziektefonds verzekering”. In die mail wordt gevraagd om 100 euro te storten als wettelijke toeslag voor de mutualiteit. De betaling zou moeten gebeuren via www.sneltegoed.nl

Dit is géén mail die van de FOD Volksgezondheid komt. Het gaat om fraude waarbij onze naam misbruikt wordt. We raden u aan om niet op deze mail te reageren. Open ook de website in deze mail niet en verwijder de mail uit uw mailbox. Bij de FOD Economie werd reeds klacht ingediend tegen de verzenders.

bron : website FOD volksgezondheidGeef een reactie