Leden

Alle SpA-patiënten, familieleden en geïnteresseerden wereldwijd kunnen lid worden van de vereniging en ons zo een ‘duwtje in de rug’ geven. Je wordt lid door het betalen van het jaarlijkse lidgeld. Impliciet ga je dan akkoord met de doelstellingen van de vereniging en het huishoudelijk reglement.

Voor patiënten die hun lidgeld niet of moeilijk kunnen betalen is een regeling mogelijk. Neem daarvoor contact op met de penningmeester.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. Bij inschrijving in de loop van het jaar worden reeds verschenen nummers van het tijdschrift nagestuurd.

Wat krijg je als VVSA-lid ?

 • je ontvangt ons driemaandelijks tijdschrift (desgewenst onder anonieme omslag tegen een kleine meerprijs)
 • je krijgt korting bij de aankoop van boeken, brochures, … rond spondyloartritis
 • je kan mee oefenen en / of zwemmen bij een lokale groep
 • je wordt uitgenodigd op onze jaarlijkse familiedag
 • je kan deelnemen aan activiteiten in jouw regio
 • je komt in contact met lotgenoten

Door jouw lidmaatschap help je de VVSA vooruit: wat we samen doen, doen we beter!

Word nu lid en vul ons inschrijvingsformulier in.

Lidgeld

Lid (patiënt, familielid, sympathisant): € 20
Lid – verzending tijdschrift onder omslag: € 25
Leden buiten België: € 30
Mede-oefenende partner van leden: € 6
Bij betalingsproblemen, contacteer penningmeester volgens afspraak

Giften

Je kan VVSA ook steunen met een gift. Giften vanaf € 40 kan je fiscaal aftrekken: het attest hiervoor bezorgen we jou in de loop van de maand februari van het volgende jaar.

Opgelet !

Giften mogen niet samen met een andere betaling aan VVSA gestort worden. Bezorg ons jouw gift in een aparte storting.

Penningmeester

 • Financiën, ledenadministratie en bestellingen:
  p.a. Christophe Poot
  Kortrijksestraat 249
  8501   HEULE
  E-mail: [email protected]
 • Binnenlandse betalingen
  Gebruik bij overschrijvingen het IBAN bankrekeningnummer (zie op de contactpagina die opent onder ‘bankrekening’).
 • Buitenlandse betalingen
  Neem best vooraf contact op met de penningmeester via e-mail.
  Gebruik bij overschrijvingen ook de  BIC code (zie ook hier op de contactpagina die opent onder ‘bankrekening’).