Medisch Uitgebreid – Behandeling basis

Behandeling

ASAS/EULAR richtlijnen 2006 voor behandeling:

hoeksteen en basis

MU_06_Behandeling_ASASEULAR_1_Basis

De linker, lichtgele kolom duidt op essentiële onderdelen van therapie:

 1.  “education”: opvoeding, uitleg
  Als een diagnose wordt gesteld, is het voor de patiënt zeer belangrijk dat hij/zij voldoende, begrijpelijke en juiste informatie krijgt.
  Dit is een taak voor de behandelende arts, maar in de praktijk is er vaak gebrek aan tijd om dit complexe ziektebeeld volledig te bespreken.
  VVB heeft als één van haar doelstellingen, precies dit soort informatie ter beschikking te stellen van iedereen. De basis wordt hier besproken via de website, en in het tijdschrift van VVB, dat 4x per jaar verschijnt, wordt dieper ingegaan op bepaalde aspecten en worden recente reumatologische inzichten besproken.
 2. “exercise”: beweging
  Van bij het ontstaan van VVB is steeds de nadruk gelegd op de waarde van voldoende bewegen.
  Bewegen kan je individueel en thuis doen. Daarvoor heeft VVB een “Oefenboekje” samengesteld.
  Bewegen kan je ook in groep doen. Daarvoor heeft VVB de oefengroepen gesticht. Meer informatie vind je in “Oefengroepen (Agenda)”
 3. “physical therapy“: kinesitherapie
  Het doel van kinesitherapie bij AS is viervoudig:
  • verbeteren van de algemene lichaamsconditie,
  • corrigeren en stabiliseren van een juiste lichaamshouding,
  • spierversterking en krachtvermeerdering in bepaalde spiergroepen die het uithoudingsvermogen lokaal bevorderen, om houdingsafwijkingen door AS zo lang mogelijk te kunnen opvangen door middel van compensatiemechanismen,
  • lenigheidsoefeningen om de gewrichten zo lang mogelijk soepel te houden.
   Het spreekt voor zich dat “bewegen” en “kinesitherapie” best in een vroeg stadium van AS worden opgestart, nog voor er sprake is van vergroeiingen of ankylose.
 4. “rehabilitation“: revalidatie
  Bij verlies van functie is het vaak mogelijk hiervoor een aanpassing te vinden binnen revalidatiegeneeskunde en ergotherapie.
 5. “patient associations” en “self help groups“: patiëntenverenigingen, en onderling contact met medepatiënten
  De waarde van lotgenotencontact is internationaal erkend.
  Meer hierover in “Leven met AS“.

 

Auteur: Dr. B. Liekens, 09-03-2015 (laatste aanpassing 16-01-2016)