Medisch Uitgebreid – Voorkomen

Voorkomen

Naar schatting 0.5% van de Belgische bevolking lijdt aan AS. Er zijn meer mannen dan vrouwen met de diagnose. Vroeger werd gesteld dat de verhouding man:vrouw met AS ongeveer 3:1 is; door grotere alertheid voor het ziektebeeld bij vrouwen wordt die verhouding eerder 2:1 en in sommige studies zelfs 1:1. Vroeger werd verondersteld dat AS alleen voorkomt in het Kaukasische, blanke ras; nu weet men dat de ziekte wereldwijd voorkomt.

 

De diagnose wordt pas laat gesteld: gemiddeld 6.5 jaar na de eerste tekenen.

Tijdspanne in jaren tussen de eerste klachten en de diagnose (Vertaald van Feldtkeller E et al, Curr Opin Rheumatol. 2000; 12: 239-47.)

Tijdspanne in jaren tussen de eerste klachten en de diagnose (Vertaald van Feldtkeller E et al, Curr Opin Rheumatol. 2000; 12: 239-47.)

 

De eerste ziektetekenen treden op voor de leeftijd van 40 jaar, meestal tussen 15 en 30 jaar, en kunnen erg variabel zijn. De ziekte verloopt ook anders bij mannen dan bij vrouwen.

Mannen hebben in het verloop van de ziekte meer radiologisch zichtbare structurele botschade dan vrouwen.

Verschil in verbening tussen mannen en vrouwen (Vertaald van www_asas-group_org)

Verschil in verbening tussen mannen en vrouwen (Vertaald van www_asas-group_org)

Vrouwen daarentegen hebben in het verloop van de ziekte meer risico op blijvende ernstige pijn dan mannen.

Verschil in pijnbeleving tussen mannen en vrouwen (Vertaald van www_asas-group_org)

Verschil in pijnbeleving tussen mannen en vrouwen (Vertaald van www_asas-group_org)

 

Auteur: Dr. B. Liekens, 09-03-2015