1. Het prille begin

De Vlaamse Vereniging voor Bechterew-patiënten v.z.w. ontstond op 19 februari 1983, dankzij het initiatief en de inzet van 22 Bechterew-patiënten. Centraal en belangrijk uitgangspunt was de vrije en onafhankelijke opstelling met respect voor elke overtuiging..

2. De officiële erkenning

De v.z.w. (vereniging zonder winstgevend doel) werd opgericht op 22 oktober 1983. De statuten verschenen in het staatsblad van 10 januari 1985 met als identificatienummer 172/85..   Het later ingevoerde KBO-nummer is: 0428-652-896.

3. Groei en activiteiten

Vanaf 1983 kende de vereniging een jaarlijkse groei, zowel qua ledenaantal als qua aanbod. Vandaag telt de VVSA een 600-tal aangesloten leden over heel Vlaanderen.

4. Naamswijziging

Eind februari 2016 besliste de Algemene Vergadering om de naam van de vereniging te wijzigen naar Vlaamse Vereniging voor Spondyloartritis vzw. Deze beslissing werd ingegeven omdat het begrip ‘Bechterew’ voor de reumatologen inmiddels achterhaald was, en zelfs Ankyloserende Spondylitis slechts één welbepaalde uitingsvorm is van onze ziekte. De nieuwe naam dekt zo de verschillende stadia of verschijningsvormen zoals deze op het moment van de naamswijziging bekend waren.