Over het Corona-virus…

 

Als spondyloartritis-patiënt hoor je deze dagen genoeg wat de doorsnee Belg kan doen om niet besmet te raken met het Corona-virus, maar zit je misschien ook met de vraag welk risico je loopt als je afweeronderdrukkende medicijnen gebruikt zoals biologische medicijnen, methotrexaat of andere reumamedicijnen die je immuunsysteem beïnvloeden.

Je in deze laten leiden door paniek is nutteloos en onverstandig, je kan beter betrouwbare adviezen nalezen en opvolgen.  Om die reden hebben wij voor jou nuttige informatie samengebracht die wij hebben gehaald van enkele onverdachte bronnen: FOD Volksgezondheid, FOD Buitenlandse Zaken, Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie (KBVR), de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie en de wetenschappelijke adviesraad van onze Amerikaanse zustervereniging ASA.

 

Belangrijk onderscheid

Het belangrijkste gegeven om een beslissing te nemen is of jij, of iemand uit jouw directe omgeving, milde of uitgesproken griepachtige symptomen vertoont : koorts, hoesten, kortademigheid…

 

Geen symptomen

Heb je, net als je omgeving, geen van deze symptomen, volg dan gewoon de raadgevingen die worden gegeven voor de algemene bevolking.  De belangrijkste ervan zijn een zorgvuldige handhygiëne, afstand houden van vreemden (geen handen schudden, geen kussen), vermijden van drukke plaatsen als je er niet per se moet zijn.   Naarmate de situatie wijzigt kunnen deze adviezen ook worden aangepast. Kijk voor details en de laatste versie op https://www.infocoronavirus.be/nl/

 

Bij SpA-patiënten ZONDER symptomen van virale infectie wordt er NIET aanbevolen de behandeling, welke die ook is, preventief te onderbreken.

Zolang het nog toegestaan is op reis te gaan kan je de reisadviezen raadplegen op https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen.  Besef wel dat de situatie op enkele uren tijd kan wijzigen.

 

Wel symptomen

Heb je zelf of je omgeving wel symptomen, stop dan zeker niet op eigen houtje de behandeling, maar neem contact op met minstens je huisarts, eventueel ook je reumatoloog. Per telefoon, natuurlijk, je wil hen ook niet besmetten.

 

Bij patienten MET symptomen van virale infectie is tijdelijke stopzetting van biologische behandelingen (we noemen bijvoorbeeld Humira®, Embrel®, Simponi®, Remicade®, Inflectra®, Cosentyx®) of JAK inhibitoren (Xeljanz®) aangewezen.   Voor andere behandelingen zoals Ledertrexate®/methotrexate, Salazopyrine®/sulfasalazine, Plaquenil®/hydroxychloroquine, Arava®/leflunomide of orale cortisone wordt aanbevolen dat een eventuele beslissing tot onderbreking slechts wordt genomen na overleg tussen de behandelende arts en de reumatoloog.

 

Inmiddels gelden nog steeds dezelfde adviezen als hierboven. Daar komt nu nog bij om zeker te hoesten of niezen in papieren zakdoekjes die je meteen nadien weggooit. Raak je niet op tijd bij zo’n zakdoekje, hoest dan in de plooi van je elleboog of hou je handen voor je mond en neus. Was in elk van deze gevallen direct daarna grondig je handen. Houd afstand van derden en ga ook zelf geen drukke plaatsen besmetten.

 

De kans dat ze je, als je symptomen hebt, in het buitenland graag zullen zien komen is minimaal. Nergens beter dan thuis!

 

 Geef een reactie