Deze pagina beschrijft hoe VVSA persoonsgegevens verwerkt.
(Misschien vind je de volledige privacy policy te moeilijk of te lang om te lezen en ga je meteen maar klikken dat je akkoord gaat . Dat is jouw keuze, maar lees in dat geval toch minstens de sterk samengevatte versie die je hier vindt).

Wie zijn wij ?

De Vlaamse Vereniging voor SpondyloArtritis vzw (VVSA) is een vereniging zonder winstgevend doel met zetel in de Kapucijnenlaan 19, 9200 Dendermonde, KBO nummer 0428.652.896.

Doel van de vereniging

VVSA heeft als doel mensen die lijden aan Spondyloartrits (ook wel Ankyloserende Spondylitis of ziekte van Bechterew genoemd) en hun ruime omgeving (familie, vrienden, werkgevers, hulpverleners) te informeren, te stimuleren en te ondersteunen, en op te komen voor het belang van ieder die van ver of nabij te maken heeft met Spondyloartritis.

Verwerking van de persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers

Gegevens die jullie meedelen zijn jullie eigendom, wij beschouwen ze als enkel in bruikleen gegeven en gaan ze dus ook met zorg behandelen.

VVSA gebruikt enkel die gegevens welke nodig zijn om haar doelstellingen zoals hierboven beschreven te bereiken en jullie een zo goed mogelijke dienst te verlenen. Wat wij zeker niet bijhouden is zogenaamde “gevoelige informatie” zoals ras en etniciteit, genetische of biometrische gegevens, religieuze overtuiging, seksuele geaardheid, politieke voorkeur, financiële situatie, strafrechtelijke informatie of gezondheidstoestand.

Toegang tot de verzamelde gegevens is strikt voorbehouden voor een beperkt aantal vrijwilligers binnen de vereniging, en dan nog slechts voor louter de gegevens die nodig zijn voor het volbrengen van hun taak. Vrijwilligers met toegang tot deze gegevens hebben een vertrouwelijkheidsclausule ondertekend in hun afsprakennota.

Enkel voor de uitvoering van twee taken wordt beroep gedaan op een externe firma: de drukkerij (voor verzending van het ledenblad ontvangt deze adreslijsten, die meteen na verzending worden vernietigd) en de hostingsfirma van onze website (over wiens servers ingevulde formulieren lopen). Met beiden is dan ook een vertrouwelijkheidsovereenkomst afgesloten.

De informatie die wij bijhouden verschilt volgens het type lid (gewoon lid, vrijwilliger, bestuurder, donateur, …) en ook heeft niet elke vrijwilliger toegang tot alle bewaarde informatie. Een overzicht van de verzamelde gegevens, de reden waarom zij worden verzameld, hoelang zij worden bewaard en wie in de vereniging toegang heeft tot welke gegevens vinden jullie hier.

Jullie rechten

Jullie hebben het recht om jullie persoonlijke gegevens in te kijken, ze te laten verbeteren of ze te laten verwijderen. Wij zullen daar graag en snel op ingaan. Verwijderen van bepaalde gegevens kan soms onmogelijk zijn omdat ze onmisbaar zijn voor onze werking, of omdat wij ze om wettelijke of fiscale redenen moeten bewaren. Aanvragen hierrond stuur je best via mail naar [email protected] , of in een brief naar VVSA-voorzitter, Kapucijnenlaan 19, 9200 Dendermonde. Bij aanvragen per brief vragen wij, om misbruiken uit te sluiten, om een kopie van je identiteitskaart toe te voegen.

Cookies

Wat zijn cookies? 
Tijdens het surfen naar websites worden cookies in de vorm van tekstbestandjes op de harde schijf van het toestel van de bezoeker geplaatst. Bij een volgend bezoek aan dezelfde website kunnen deze gegevens opnieuw opgevraagd worden.

Waarom worden cookies gebruikt?
Cookies zijn nodig om gebruik te kunnen maken van bepaalde technologieën. Ze dienen onder andere om specifieke gebruikersvoorkeuren te bewaren. Deze cookies zorgen voor een groter gebruiksgemak. Gebruikers binnen bepaalde delen van de Europese unie moeten expliciet hun goedkeuring geven voor het plaatsen en uitlezen van cookies. Deze privacy & cookie policy geeft informatie over de gebruikte cookies en hun doel.

Welke soorten cookies zijn er?
Er bestaan verschillende soorten cookies. Er kan een onderscheid gemaakt worden in functionaliteit, oorsprong en bewaartermijn van deze cookies. Cookies kunnen opgedeeld worden in drie belangrijke categorieën cookies, namelijk de functionele en niet-functionele cookies en de aanvullende cookies.

Cookies aanvaarden/weigeren
Bij een eerste bezoek aan onze website wordt gevraagd om de cookies al dan niet te accepteren. Het niet aanvaarden van cookies kan mogelijk tot gevolg hebben dat de website of delen ervan niet naar behoren functioneren.

 

Naam

Domein

Bron

Beschrijving

Vervaldatum

CONSENT

.google.com

Google Analytics

Authenticatie

10 jaar

NID

.google.com

Google Maps

Met behulp van Google Maps wordt op de contactpagina gedetailleerde informatie over de locatie van de organisatie getoond.

3 maanden

SIDCC

.google.com

Google

Beveiligingscookie om gebruikersgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang

3 maanden

PHPSESSID

spondylitis.be

WordPress

Authenticatie sessie

SESSIE

_ga

.spondylitis.be

Google Analytics


Analytische cookie die websitebezoek meet (anoniem).

2 jaar

_gat

.spondylitis.be

Google Analytics


Analytische cookie die websitebezoek meet (anoniem).

3 dagen

_gid

.spondylitis.be

Google Analytics


Analytische cookie die websitebezoek meet (anoniem).

3 dagen

wordpress_test_cookie

WordPress


WordPress stelt deze cookie in wanneer u naar de inlogpagina navigeert. De cookie wordt gebruikt om te controleren of uw webbrowser is ingesteld om cookies toe te staan of te weigeren.

sessie

wfvt_2984640231

spondylitis.be

WordPress

Het wordt gebruikt om een gebruiker bij te houden voor de duur van hun bezoek, zodat we hun pageviews samen kunnen groeperen.

sessie

wordfence_verifiedHuman

spondylitis.be

WordPress

Wordfence Security om de site te beschermen tegen kwaadwillende aanvallen.

sessie

woocommerce_recently_viewed

spondylitis.be

WordPress

Bevat een array van maximaal 15 recent bekeken producten.

sessie

woocommerce_items_in_cart

WordPress

Registreert of er items zijn in het WooCommerce-winkelwagentje

woocommerce_cart_hash

WordPress

Slaat een gecodeerde reeks op die de inhoud van het WooCommerce-winkelwagentje vertegenwoordigt

wp_woocommerce_session_

WordPress


De cookie bevat informatie die de vervaltijd van de klant en de sessie identificeert.

CP5XKN6QLDFWUC

WordPress

/

_twitter_sess

.twitter.com

ShareThis

personalization_id

.twitter.com

ShareThis

2 jaar

guest_id

.twitter.com

ShareThis

2 jaar

external_referer

.twitter.com

ShareThis

2 dagen

ct0

.twitter.com

ShareThis

12 dagen

_auth


.pinterest.com

ShareThis

1 jaar

csrftoken

.pinterest.com

ShareThis

1 jaar

_pinterest_sess

.pinterest.com

ShareThis

1 jaar

Hoe zet je cookies uit?

Als je niet wil dat een website cookies op je computer plaatst, kunt je je browser zo instellen dat cookies geblokkeerd worden. Je kan dat als volgt voor de door jou gebruikte browser doen:
• Internet Explorer:  https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
• Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl
• Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-van-derden-uitschakelen
• Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=nl_BE
Hou er wel rekening mee dat, wanneer je cookies uitschakelt, bepaalde grafische elementen misschien niet mooi zullen verschijnen, of dat je bepaalde applicaties niet zult kunnen gebruiken.

Links naar andere sites

Onze website bevat links naar andere websites. VVSA kan niet garanderen dat het privacybeleid van deze websites conform is met de GDPR-reglementering. We raden gebruikers daarom aan dit zelf na te gaan door de privacyclausules te raadplegen die op iedere website moeten voorkomen.

Klachten in verband met privacy

Heb je klachten over de manier waarop VVSA je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, dan vragen we je contact met ons op te nemen (mailto:[email protected]of VVSA-voorzitter, Kapucijnenlaan 19, 9200  Dendermonde). Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (beter gekend als de privacycommissie) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel +32 (0)2 274 48 00
Fax +32 (0)2 274 48 35
[email protected]