Structuur

OrganigramVVB

1. Algemene leiding

De Algemene Vergadering is een groep leden-vrijwilligers die mee de doelstellingen van de vereniging realiseren. Deze vergadering verkiest de leden voor de raad van bestuur. De raad van bestuur beslist over de strategie voor het realiseren van de doelstellingen van de vereniging. Enkele van deze bestuurders vormen een dagelijks bestuur voor de dagdagelijkse leiding van de vereniging.

2. Effectieve werking

Verspreid over het Vlaamse landsgedeelte zijn groepen actief die werken rond een thema (zoals bijvoorbeeld bewegen, of AS bij jonge patiënten, …). Een aantal vrijwilligers vormt de redactie voor het tijdschrift en voor de website. De redactie kan voor haar werk ook terugvallen op de wetenschappelijke adviesraad.

3. Werken = samenwerken

Minstens éénmaal per jaar wordt een vergadering gehouden met alle vrijwilligers waarop, naast een opleiding rond een gekozen thema, van gedachten wordt gewisseld over moeilijkheden en opportuniteiten om lokaal of globaal de doelstellingen van de vereniging te behalen en de te volgen koers wordt uitgezet.

4. Wetenschappelijke Adviesraad

De raad van bestuur en de redactie laten zich bijstaan door een wetenschappelijke adviesraad (WAR) om oplossingen te zoeken voor algemene problemen die zich voordoen bij AS-patiënten en om zich ervan te verzekeren dat wetenschappelijke informatie in het tijdschrift en op de website correct worden gebracht. De WAR heeft enkel een adviserende functie. De huidige samenstelling van de WAR kan u hier terugvinden.  HierInfo