TDS_201807_140

96440_kaft_Recht_Op_juli2018 heike-page-001

INHOUDSOPGAVE nr 140
juli – augustus – september 2018

Ken je sacro-iliacaal gewricht!

En nu… oefenen met onze SIG’s natuurlijk!

SpA-sprokkels uit de wetenschap…

Geen bewijs voor hoger overlijdensrisico bij AS

Stop onnodig wisselen van medicijnen!

Medicijnen tegen reuma werken bij vrouwen anders

Blijf bewegen, maar overdrijf niet…

Chronisch ziek: 14 tips om het een beetje leuk te houden

Plekje voor de jongeren

Patiënt krijgt toegang tot online medisch dossier: de verwachtingen zijn hoog gespannen

Zeker te lezen, want ook van toepassing op u : VVSA en de nieuwe Europese privacy reglementering.

Elektronisch dossier? Wij deden de test…

Hospitalisatieverzekeringen en chronisch ziek zijn

En hoe zou het ondertussen zijn met de kinesisten?

Nieuwe regels rond werk tijdens arbeidsongeschiktheid leiden tot inkomensverlies?

Reïntegratietrajecten: het blijft rommelen

 

 

Ken je sacro-iliacaal gewricht!

Het sacro-iliacaal gewricht of SIG is een kerngewricht bij spondyloartritis SpA: nagenoeg iedereen krijgt te maken met herhaalde ontstekingen hierin en bij ongeveer de helft van de patiënten is zo’n ontsteking het eerste teken van SpA. Waar zitten je SIG’s en waarvoor dienen ze? Hoe zit het met pijn in je SIG’s? Wat doe je beter niet bij pijn in een SIG?

En nu… oefenen met onze SIG’s natuurlijk!

Probeer vooraf altijd je spieren eerst maximaal te ontspannen door focus en concentratie. Dan ben je er helemaal klaar voor! Speciaal voor jou: een lijstje met goeie oefeningen voor onze SIG’s!

SpA-sprokkels uit de wetenschap…

Ondertussen zitten de reumawetenschappers niet stil. Wij sprokkelden enkele interessante onderzoeksresultaten rond spondyloartritis bijeen en lijsten ze kort voor jou op… Hoe kan je de levenskwaliteit van patiënten met een spondylartritis ankylosans het best evalueren? Hoe kan je de levenskwaliteit van patiënten met een spondylartritis ankylosans het best evalueren? Spondylartritis ankylosans: risico op wervelfracturen? …

Geen bewijs voor hoger overlijdensrisico bij AS

Oudere studies kwamen tot de conclusie dat AS (Ankyloserende Spondylitis, ziekte van Bechterew) met een hogere kans op overlijden gepaard kon gaan, vooral bij een ernstig ziekteverloop en bij de tot in de jaren 1970 toegepaste aanpak om röntgenbestraling te gebruiken tegen de met de ziekte verbonden pijn, maar ook wegens een met de ziekte verbonden risico op hartinfarct. Om na te gaan of deze beweringen nog steeds geldig zouden zijn, maakten Franse onderzoekers een overzicht van de huidig gepubliceerde gegevens rond dit onderwerp.

Stop onnodig wisselen van medicijnen!

Medicijnwisselingen als gevolg van het inkoopbeleid zorgen voor onnodige gezondheidsklachten en onrust bij mensen die afhankelijk zijn van hun medicatie. Dat blijkt uit onderzoek dat het Nederlandse Reumafonds samen met 13 andere patiëntenorganisaties gedaan heeft bij zo’n 2.000 patiënten.

Medicijnen tegen reuma werken bij vrouwen anders

Jarenlang werd medisch onderzoek vooral voor en door mannen gedaan. Terwijl bijvoorbeeld reuma zich bij vrouwen vaak anders uit dan bij mannen. Ook veel behandelingen tegen reuma werken bij hen verschillend. Dr Irene van der Horst-Bruinsma, reumatoloog in het VUmc in Amsterdam: “Niet alle reumatologen zijn zich hiervan bewust. Met als gevolg dat patiënten mogelijk niet altijd de juiste zorg krijgen.”

Blijf bewegen, maar overdrijf niet…

Een op de drie Belgen krijgt te maken met artrose. Toch is die aandoening, die gewrichtspijnen veroorzaakt, preventief aan te pakken. “Hoe meer je beweegt, hoe kleiner de kans dat je zware artrose krijgt”, zegt Frédérique Neys, kinesiste bij Move to Cure. “Ook als je het hebt, moet je blijven sporten.”

Chronisch ziek: 14 tips om het een beetje leuk te houden

Leuk houden? Lees je dat nu goed? Ja, dat staat er echt. Laten we daarom eerst maar even eerlijk en duidelijk zijn hierover: chronisch ziek zijn is natuurlijk alles behalve leuk. Ook uitspraken zoals ‘het heeft mij sterker gemaakt’’ of ‘genieten kan ook met kleine dingen’ is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. En om het dan toch te kunnen ervaren had het ook best wel zonder een chronische ziekte gekund en gemogen!

Plekje voor de jongeren

Leven met mr. Bechterew is niet eenvoudig, en al zeker niet als je jong bent. Een selectie uit het dagboek van Tommy, een jonge kerel die met vallen en opstaan leert leven met spondyloartritis.

Patiënt krijgt toegang tot online medisch dossier: de verwachtingen zijn hoog gespannen

66% van de patiënten gelooft dat online inzage in het patiëntendossier de communicatie met zorgverleners zal verbeteren. Dat blijkt uit een bevraging die het Vlaams Patiëntenplatform organiseerde naar aanleiding van de Europese dag van de rechten van de patiënt op 18 april. 68% van de 581 patiënten die deelnamen aan de bevraging gelooft ook dat ze door die online inzage hun zorg meer in eigen handen kunnen nemen.

Zeker te lezen, want ook van toepassing op u : VVSA en de nieuwe Europese privacy reglementering.

Sinds 25 mei 2018 is de Europese reglementering rond privacy definitief van kracht en moeten bedrijven, maar ook verenigingen zoals de onze, zich eraan houden. Gelukkig heeft VVSA de privacy van haar leden altijd al uiterst ernstig genomen, zodat wij eigenlijk amper aanpassingen moesten aanbrengen aan onze manier van werken.

Dit alles echter ook administratief gaan beheren is jammer genoeg zowel een lastige als een saaie taak waar onze leden waarschijnlijk niet direct een concreet voordeel van zullen zien, maar aangezien het een wettelijke verplichting is houden wij ons er zo nauwgezet mogelijk aan.

Elektronisch dossier? Wij deden de test…

Dé toegangspoort voor gegevens over je gezondheid, dat moet “Mijngezondheid” worden. Het nieuwe online portaal wordt dé plaats waar alle gezondheidsgegevens samengebracht worden en is elektronisch beschikbaar voor iedere burger. Door deze informatie beter toegankelijk te maken wil minister De Block mensen helpen om hun gezondheid mee in eigen handen te nemen.

Hospitalisatieverzekeringen en chronisch ziek zijn

Waar moet je op letten als je een hospitalisatieverzekering afsluit? Kies je voor een private verzekeraar of voor een verzekering bij een ziekenfonds? Kan je na je 65ste nog een hospitalisatieverzekering afsluiten? Kristien Dierckx, projectverantwoordelijke verzekeringen van het Vlaams Patiëntenplatform, antwoordt op de vragen.

En hoe zou het ondertussen zijn met de kinesisten?

De massale deconventionering van de kinesitherapeuten waartoe beroepsvereniging Axxon had opgeroepen, blijft uit. Meer dan 80 procent houdt zich aan de prijsafspraken. Geen einde verhaal als het aan Axxon ligt, tot grote ergernis van minister De Block.

Nieuwe regels rond werk tijdens arbeidsongeschiktheid leiden tot inkomensverlies?

Op 1 april werd een hervorming van het “systeem van toegelaten arbeid tijdens de arbeidsongeschiktheid” doorgevoerd. Vrij kort na de lancering kwamen de eerste berichten dat dit bij veel chronisch zieken leidde tot inkomensverlies. Minister De Block reageerde: “dit was niet de bedoeling!” en past de omstreden ingreep aan.

Reïntegratietrajecten: het blijft rommelen

Sinds eind 2016 kunnen werknemers die lang ziek zijn, in een re-integratietraject stappen om sneller het werk te hervatten. Maar de resultaten vallen tegen: zeven op de tien kunnen niet meer terug naar hun werkgever en kunnen dus zonder ontslagvergoeding ontslagen worden.