Werking Internationaal

De noodzaak om internationaal samen te werken

ASIF staat voor Ankylosing Spondylitis Internation Federation en werd opgericht op 10 april 1988 in Bath (England) tijdens een bijeenkomst van voorzitters en verantwoordelijken van SA-verenigingen wereldwijd. Voor België waren aanwezig: Patrick De Croix (toen uittredend voorzitter VVB v.z.w.) en Jo Ampe (toen bestuurslid en toekomstige voorzitter VVB v.z.w.).

ASIF is een internationaal samenwerkingsverband van zelfhulpgroepen en verenigingen die werken rond SA.  Dit overkoepelend orgaan is draaischijf voor het stimuleren van het wetenschappelijk onderzoek, het uitwisselen van informatie en het fungeren als drukkingsgroep bij algemeen sociale en/of medische problemen van SA-patiënten.

Om de twee jaar komt het bestuur samen (met van elk deelnemende land een vertegenwoordiger) om grensoverschrijdende belangen te bespreken en informatie uit te wisselen….

Stichting in 1988: een herinnering

Deelnemers van de ASIF-stichtingsvergadering: (van links naar rechts): J. Keyes, A. Poglitsch, K. Thomson, J. Erlendsson, D. Thomson, A. Berg, J. Ampe, J. Schupp, P. De Croix, H. Hümmer, F. Rogers, E. Feldtkeller, F. Kaltenbrunner, O. Romberg, D. Sahlberg, T. Sørensen, Mrs. Franovic, A. Franovic, C. Baumberger, F. da Rocha, H. Baumberger.

Meer informatie

ASIF heeft een eigen website.

Ontdek ook de lijst van aangesloten landen.

Internationale contacten en contactpersoon voor ASIF